Goplerud gård

Velkommen til gards

Fotoalbum

             
Vassfarbjørnen utstilt i Hedalen.
Tilhørende Goplerud slektsmuseum.


Hytta på Godvatnet- med nytt overbygg.Gamlestua på Goplerud fra 1600 tallet.
 Tidligere hovedbygning og i bruk til 1914.

Smia på Goplerud.
Bryggerhus på Goplerud, anno 1890.


Stabburet på Goplerud, anno 1924.

Ny gardssag på Goplerud- Logosol minisagbruk med 7m sagbenk.
Også egnet for laftetømmer.
Bygging av nytt vedlager- for småsekker inntil gamlesaga.

  
Elling Gopleruds kano.                     Utleiehytte på Brenna.
En gave fra speiderne.

Sommerfjøset på Brenna, anno 1900.
Goplerud- sett fra Brenna.Goplerudsetra.Tunet på Goplerudsetra.Bygning ved Strøen- det gamle tørkehuset på Goplerud.Fjøs på Skarsetra-restaureringsarbeider med nye pilarer og bunnstokk utført 2010/2011.

Skarsetra hytte-/seter eiendom.
Utsikten fra Skarsetra.

 


    
                                  Stallheim hytte- utleid.


Naturskade Vidalsvegen 2011.
Baklitjernvegen-naturskade 2011

 

 

Tomta til nytt redskapshus på Goplerud.

 

 

Grunnarbeider for ny hytte på Trollhaugen på Teinevassåsen- egen hytte.